# Ονοματεπώνυμο Τίτλος / Επάγγελμα
1 Μαίρη Μήτσου Μέλος
2 Αθανάσιος Παπαδόπουλος Μέλος
3 Σπυρίδων Παπαδόπουλος Μέλος
4 Βικτωρία Καζαντζίδη Φίλος του Οργανισμού
5 Ελένη - Σπυριδούλα Ζορμπαλά Φίλος του Οργανισμού
6 Νικόλαος Αθανασίου Φίλος του Οργανισμού
7 Γεώργιος Αρ Κουλαξουζίδης Φίλος του Οργανισμού
8 Γεώργιος Τερτίπης Φίλος του Οργανισμού
9 Κωνσταντίνος Σκουλάς Φίλος του Οργανισμού
10 Μαρία Ξυδιά Φίλος του Οργανισμού
11 Δημήτριος Μάλαμας Φίλος του Οργανισμού