Τελευταία Νέα

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Π.Ο.Σ.Ε.Π.Π.)

Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 442/2023 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε στις 4/10/2023, εγκρίθηκε η ίδρυση και σύσταση της ανεξάρτητης ομοσπονδίας η οποία συγκροτείται από πρωτοβάθμιες οργανώσεις – ενώσεις – συλλόγους σωματεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Π.Ο.Σ.Ε.Π.Π.).