About Image
About Image
About Image
About Image
About Image
About Image
About Image
About Image
About Image
About Image

Κάθε εβδομάδα οι οθόνες των τηλεοράσεων και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων δείχνουν εικόνες συγκρούσεων και καταστροφών. Όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, έχουμε έναν σκοπό: να παράσχουμε βοήθεια σε όσους την χρειάζονται το ταχύτερο δυνατόν, ανεξάρτητα από το κατά πόσον η κρίση προκλήθηκε από ανθρωπογενείς συγκρούσεις ή από φυσικές καταστροφές.

Πρωταρχικό καθήκον μας είναι να συμβάλλουμε στη διάσωση ανθρώπων , στη μείωση της δυστυχίας και στην προστασία της ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας των πληγέντων ατόμων. Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει σκηνές, κουβέρτες, τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, συστήματα καθαρισμού των υδάτων και καύσιμα και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Η ανθρωπιστική βοήθεια, επειδή είναι βραχυπρόθεσμο μέσο (ανώτατης διάρκειας έξι μηνών), αποβλέπει κυρίως:

  • στη διάσωση ανθρώπινων ζωών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και έπειτα από αυτές
  • στην παροχή βοήθειας και αρωγής στους πληθυσμούς που έχουν πληγεί λόγω κρίσεων μεγάλης διαρκείας που οφείλονται ιδίως σε συγκρούσεις ή πολέμους
  • στην ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που ακολουθούν μετά την έκτακτη ανάγκη, των εργασιών αποκατάστασης και ανοικοδόμησης, ιδίως υποδομής και εξοπλισμού
  • στην αντιμετώπιση των συνεπειών λόγω της μετακίνησης πληθυσμών, με ενέργειες επαναπατρισμού και παροχής βοήθειας για την επανεγκατάσταση, ανάλογα με την περίπτωση
  • στην εξασφάλιση προετοιμασίας για συγκεκριμένους κινδύνους και τη χρησιμοποίηση ενός συστήματος ταχείας προειδοποίησης και κατάλληλης παρέμβασης.