Μέλη ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. ΑΙΓΑΛΕΩ

Οι άνθρωποι μας είναι η δύναμη μας !
Σταμέλλου Ελένη

Σταμέλλου Ελένη

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Τακτικό Μέλος

Δέσποινα Ψαραδάκη

Δέσποινα Ψαραδάκη

Μελος

Τακτικό Μέλος

Δημοσθένης Μανωλής

Δημοσθένης Μανωλής

Τακτικό Μέλος

Ελένη Λαζίδου

Ελένη Λαζίδου

Τακτικό Μέλος

Μαρίνα Ζερβάκη

Μαρίνα Ζερβάκη

Τακτικό Μέλος

Παπαχριστόπουλος Άγγελος

Παπαχριστόπουλος Άγγελος

Τακτικό Μέλος

Κουρέας Χρηστος

Κουρέας Χρηστος

Τακτικό Μέλος

Μητρόπουλος Παυλος

Μητρόπουλος Παυλος

Τακτικό Μέλος

Καφετζής Ιωσήφ

Καφετζής Ιωσήφ

Ελεκτική Επιτροπή

Τακτικό Μέλος

Αργυρός Χρήστος

Αργυρός Χρήστος

Τακτικό Μέλος

Κλήμης Γεωργιος

Κλήμης Γεωργιος

Τακτικό Μέλος

Καμπουράκη Ευαγγελία

Καμπουράκη Ευαγγελία

Τακτικό Μέλος

Φωτεινός Κυριάκος

Φωτεινός Κυριάκος

Τακτικό Μέλος

Καλαιτζής Χρηστος

Καλαιτζής Χρηστος

Τακτικό Μέλος

Μαρή Γαρυφαλιά

Μαρή Γαρυφαλιά

Αναπληρωματικό μέλοςΣυμβουλίου

Τακτικό Μέλος

Σαμαρά Κυπαρισένια

Σαμαρά Κυπαρισένια

Τακτικό Μέλος

Παπαδήμου Δήμητρα

Παπαδήμου Δήμητρα

Υπεύθυνη υλικού / Ελεκτική Επιτροπή

Τακτικό Μέλος

Παπαευσταθίου  Αθανάσιος

Παπαευσταθίου Αθανάσιος

Τακτικό Μέλος

Ιγνάτιος Μπάφας

Ιγνάτιος Μπάφας

Τακτικό Μέλος

Γκουβίνας Πασχάλης

Γκουβίνας Πασχάλης

Τακτικό Μέλος

Μιχαήλ Μπέρμπερης

Μιχαήλ Μπέρμπερης

Τακτικό Μέλος

Γεώργιος Παπαευσταθίου

Γεώργιος Παπαευσταθίου

Τακτικό Μέλος

Αθανάσιος Παπαευσταθίου

Αθανάσιος Παπαευσταθίου

Τακτικό Μέλος

Απόστολος Μπίσκας

Απόστολος Μπίσκας

Τακτικό Μέλος

Αγγελική Αποστολάκη

Αγγελική Αποστολάκη

Μέλος /Αναπληρωτής Γραμματέας

Τακτικό Μέλος

Πέτρος Μπαρδής

Πέτρος Μπαρδής

Τακτικό Μέλος

Άγγελος Φασουλής

Άγγελος Φασουλής

Τακτικό Μέλος

Ιωάννης Σουρμπάτης

Ιωάννης Σουρμπάτης

Μέλος

Τακτικό Μέλος

Μαρκέλα Τσικριμάνη

Μαρκέλα Τσικριμάνη

Ταμίας

Τακτικό Μέλος

Κώστας Κωνσταντίνος

Κώστας Κωνσταντίνος

Τακτικό Μέλος

Κωνσταντίνος Λαχανάς

Κωνσταντίνος Λαχανάς

Αντιπρόεδρος

Τακτικό Μέλος

Δήμητρα Τζαβάρα

Δήμητρα Τζαβάρα

Τακτικό Μέλος

Νίκος Χαρμαντζής

Νίκος Χαρμαντζής

Αναπληρωματικό μέλος Συμβουλίου

Τακτικό Μέλος

Γεώργιος Ρουμελιώτης

Γεώργιος Ρουμελιώτης

Πρόεδρος / Εκπαιδευτής

Τακτικό Μέλος

Στυλιανός Συλαΐδής

Στυλιανός Συλαΐδής

Γενικός Γραμματέας

Τακτικό Μέλος

Γεώργιος Κουλαξουζίδης

Γεώργιος Κουλαξουζίδης

Τακτικό Μέλος

Κουρεβέλη Μαρία - Φανουρία

Κουρεβέλη Μαρία - Φανουρία

Ελεκτική Επιτροπή

Τακτικό Μέλος

Κατερίνα Καμαριώτη

Κατερίνα Καμαριώτη

Αναπληρωματικό μέλος Συμβουλίου

Τακτικό Μέλος

Δημήτριος Χονδροπόδης

Δημήτριος Χονδροπόδης

Τακτικό Μέλος

Διονυσία Κουλαξουζίδου

Διονυσία Κουλαξουζίδου

Επίτιμο Μέλος