# Ονοματεπώνυμο Τίτλος / Επάγγελμα
1 Ευαγγελία Διονυσοπούλου Φίλος του Οργανισμού
2 Ελένη Φελέσκουρα Φίλος του Οργανισμού
3 Αγγελική Γραμμένου Φίλος του Οργανισμού
4 Μαίρη Μήτσου Φίλος του Οργανισμού
5 Αθανάσιος Παπαδόπουλος Φίλος του Οργανισμού
6 Σπυρίδων Παπαδόπουλος Φίλος του Οργανισμού
7 Αργυρώ Τσιαγαρίδα Φίλος του Οργανισμού
8 Βικτωρία Καζαντζίδη Φίλος του Οργανισμού
9 Ελένη - Σπυριδούλα Ζορμπαλά Φίλος του Οργανισμού
10 Νικόλαος Αθανασίου Φίλος του Οργανισμού
11 Γεώργιος Αρ Κουλαξουζίδης Φίλος του Οργανισμού
12 Γεώργιος Τερτίπης Φίλος του Οργανισμού
13 Κωνσταντίνος Σκουλάς Φίλος του Οργανισμού
14 Μαρία Ξυδιά Φίλος του Οργανισμού
15 Δημήτριος Μάλαμας Φίλος του Οργανισμού