# Ονοματεπώνυμο Τίτλος / Επάγγελμα
1 Μαίρη Μήτσου Φίλος του Οργανισμού
2 Αθανάσιος Παπαδόπουλος Φίλος του Οργανισμού
3 Σπυρίδων Παπαδόπουλος Φίλος του Οργανισμού
4 Αργυρώ Τσιαγαρίδα Φίλος του Οργανισμού
5 Βικτωρία Καζαντζίδη Φίλος του Οργανισμού
6 Ελένη - Σπυριδούλα Ζορμπαλά Φίλος του Οργανισμού
7 Νικόλαος Αθανασίου Φίλος του Οργανισμού
8 Γεώργιος Αρ Κουλαξουζίδης Φίλος του Οργανισμού
9 Γεώργιος Τερτίπης Φίλος του Οργανισμού
10 Κωνσταντίνος Σκουλάς Φίλος του Οργανισμού
11 Μαρία Ξυδιά Φίλος του Οργανισμού
12 Δημήτριος Μάλαμας Φίλος του Οργανισμού