# Ονοματεπώνυμο Τίτλος / Επάγγελμα
1 Παπαδήμου Βασιλική Φίλος του Οργανισμού
2 Νικόλαος Αθανασίου Φίλος του Οργανισμού
3 Ελένη - Σπυριδούλα Ζορμπαλά Φίλος του Οργανισμού
4 Βικτωρία Καζαντζίδη Φίλος του Οργανισμού
5 Σπυρίδων Παπαδόπουλος Φίλος του Οργανισμού
6 Αθανάσιος Παπαδόπουλος Φίλος του Οργανισμού
7 Μαίρη Μήτσου Φίλος του Οργανισμού
8 Γεώργιος Τερτίπης Φίλος του Οργανισμού