# Ονοματεπώνυμο Τίτλος / Επάγγελμα
1 Νικόλαος Αθανασίου Φίλος του Οργανισμού
2 Ελένη - Σπυριδούλα Ζορμπαλά Φίλος του Οργανισμού
3 Βικτωρία Καζαντζίδη Φίλος του Οργανισμού
4 Σπυρίδων Παπαδόπουλος Φίλος του Οργανισμού
5 Αθανάσιος Παπαδόπουλος Φίλος του Οργανισμού
6 Μαίρη Μήτσου Φίλος του Οργανισμού
7 Γεώργιος Τερτίπης Φίλος του Οργανισμού