# Full name Title / Profession
1 Nikolaos Athanasiou Friend of the Organization
2 Eleni - Spyridoula Zormpala Friend of the Organization
3 Viktoria Kazantzidi Friend of the Organization
4 Spyridon Papadopoulos Friend of the Organization
5 Athanasios Papadopoulos Friend of the Organization
6 Mairi Mitsou Friend of the Organization
7 Dimitrios Malamas Friend of the Organization
8 Georgios Tertipis Friend of the Organization